Free Economy Shipping On Domestic Orders. For Additional Information, Click Here To Chat & Shop At Our Line Official.

Polyethylene Glycol (PEG) ไม่ดียังไง?

PEG สารที่ต้องระวังในเครื่องสำอาง

PEG หรือ Polyethylene Glycol เป็นสารที่มักพบในเครื่องสำอาง หรือใช้ในทางการแพทย์ มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับจำนวนโมเลกุล อาทิ PEG 200, PEG 300, PEG 400, PEG 3350 และ PEG 8000 เป็นต้น ซึ่งจำนวนโมเลกุลมีผลต่อลักษณะภายนอก การละลายน้ำ การดูดความชื้น และจุดเยือกแข็ง ในเครื่องสำอางที่เราใช้กัน มักพบ PEG เป็นส่วนประกอบ ข้อดีของการใช้ PEG ในเครื่องสำอาง ได้แก่ ใช้งานง่าย ทำความสะอาดได้ดี แต่มีข้อเสียเช่นกัน เนื่องจาก PEG เข้าไปมีผลต่อการสูญเสียน้ำในผิวหรือเรียกอย่างว่าค่า TEWL (Transepidermal water loss)  เป็นค่าสามารถวัดและบ่งบอกถึงปริมาณที่สูญเสียน้ำออกจากผิวไป ยิ่งมีค่ามาก แสดงถึงการสูญเสียของน้ำในผิวมากเช่นเดียวกัน จากงานวิจัยพบว่าเมื่อผิวมีค่า TEWL ที่สูงจะส่งผลให้ผิวแห้งและมีการอักเสบ จนนำไปสู่โรคทางผิวหนัง อาทิ โรคผื่นแพ้ผิวหนัง โรคภูมิแพ้ผิวหนัง เป็นต้น มีการศึกษาพิษวิทยาในสารประกอบของ PEG ชนิดต่าง ๆ ผลคือมีความเป็นพิษต่ำ แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีการแพ้เลย พบการรายงานผลการแพ้ของ PEG พบว่ามีผู้ป่วยมีอาการการแพ้ใน PEG-100 ซึ่งนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาการที่พบมีผื่นแดง คัน มือเท้าบวม และภาวะความดันต่ำ  

ดังนั้นการเลือกใช้ PEG ในเครื่องสำอางจึงมีข้อดีและข้อเสียที่อาจส่งผลต่อร่างกาย ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้หรือโรคที่เกิดขึ้น

แหล่งอ้างอิง  

    รัชดาพร ทองยศ , กานต์วงศ์ ศุภสวัสดิ์ และ ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ. ความสัมพันธ์ของการสูญเสียน้ำ ทางผิวหนังกับการมีผิวเซนซิทีฟ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. 

สาขาวิชาตจวิทยา. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

    Fionnuala Cox, Khairin Khalib, and Niall Conlon. PEG That Reaction: A Case Series of Allergy to Polyethylene Glycol. J Clin Pharmacol. 2021 Feb 28 : 10.1002/jcph.1824.

    Hyun-Jun Jang, Chan Young Shin and Kyu-Bong Kim. Safety Evaluation of Polyethylene Glycol (PEG) Compounds for Cosmetic Use. Toxicol Res. 2015 Jun; 31(2): 105–136.

Related Posts

Stay updated with everything people experience with skincare and beauty.

Benefits of Marula and Argan Seed Oil

MARULA SEED OIL ชื่อวิทยาศาสตร์: Sclerocarya birrea seed oil มารูล่า (Marula) พืชประจำท้องถิ่นในแถบแอฟริกาใต้ เป็นหนึ่งในพืชที่มีมูลค่าสูงที่สุด สรรพคุณมากมายทั้งในด้านโภชนาการ และยา แผนโบราณ เช่น อาการเจ็บหน้าอก อีกทั้งยังช่วยลดจุดด่างดำบนผิว (Alvaro et al., 2022) เมื่อปี 2011
Read More

ใบบัวบก สมุนไพรมากคุณประโยชน์

Centella asiatica ใบบัวบกพบมากในอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา มาเลเซีย มาดากัสการ์ แอฟริกาใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรปตะวันออก (Brinkhaus et al., 2000 ; James and Dubery., 2009)  ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดที่แยกได้จาก Centella asiatica คือ Pentacyclic triterpenoid
Read More

PRESERVATIVE อันตรายจริงหรือ?

สารกันเสีย หรือวัตถุกันเสีย (Preservative) มีความสำคัญต่อสูตรในเครื่องสำอางเป็นอย่างมาก มีบทบาทเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ อันก่อให้เกิดเชื้อรา และแบคทีเรียได้ในอนาคต เครื่องสำอางในตลาดที่มีคำโฆษณาว่าไม่ใส่สารกันเสีย เพื่อหวังให้ผู้บริโภคกลัวสารกันเสียและหลีกเลี่ยง (Preservative-Free, No Preservative) นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคยิ่งควรตระหนักถึงความเสี่ยงจากการไม่ใส่เครื่องสำอางเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลเสียที่ไม่ใส่สารกันเสีย อาจมีมากกว่าผลเสียอันเกิดจากความเสี่ยงต่อการแพ้หรือระคายเคืองต่อสารกันเสีย ทั้งด้านที่อาจก่อให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ หรือทำให้สารในเครื่องสำอางมีประสิทธิภาพลดลงParaben นับเป็นหนึ่งในสารกันเสียที่นิยมใช้ในเครื่องสำอางมาเป็นเวลานาน เนื่องจากมีราคาที่เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันพบว่าพาราเบนมีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่
Read More

What Is Natural Moisturizing Factor (NMF)?

Natural Moisturizing Factor หรือ NMF เป็นสารที่อยู่ภายในเซลล์บนชั้นผิวของมนุษย์ พบอยู่ในชั้นหนังกำพร้า (Epidermis)  ภายในประกอบด้วย Amino acids, Pyrrolidone carboxylic acid , Urocanic acid, Lactic acid และ Urea ทำหน้าที่รักษาความชุ่มชื้นของผิว โดยดูดซับน้ำจากอากาศเข้าสู่ผิว และไขมันที่จะช่วยกันน้ำไม่ให้ระเหยอออกจากผิว
Read More