Free Economy Shipping On Domestic Orders. For Additional Information, Click Here To Chat & Shop At Our Line Official.

What Is Natural Moisturizing Factor (NMF)?

Natural Moisturizing Factor หรือ NMF เป็นสารที่อยู่ภายในเซลล์บนชั้นผิวของมนุษย์ พบอยู่ในชั้นหนังกำพร้า (Epidermis)  ภายในประกอบด้วย Amino acids, Pyrrolidone carboxylic acid , Urocanic acid, Lactic acid และ Urea ทำหน้าที่รักษาความชุ่มชื้นของผิว โดยดูดซับน้ำจากอากาศเข้าสู่ผิว และไขมันที่จะช่วยกันน้ำไม่ให้ระเหยอออกจากผิว (Harding, 2004; Saladin et al., 2010) เมื่อร่างกายมีอายุมากขึ้น การสร้างเซลล์ต่างๆ ก็เริ่มถดถอยเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตามท้องตลาดส่วนใหญ่ได้ใช้กลุ่มสารที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นเสมือนสารธรรมชาติที่อยู่ในชั้นผิว ได้แก่ Occlusives, Humectants และ Emollients (Sethi et al.,  2016) โดยหน้าที่ของกลุ่มสาร มีดังนี้ 

– Occlusives agent ทำหน้าที่กักเก็บความชุ่มชื้นโดยใช้วิธีสร้างชั้นฟิล์ม (Hydrophobic  film) ที่บริเวณชั้นหนังกำพร้า เพื่อไม่ให้น้ำมีการระเหยออก และช่วยลดค่า TEWL  (Levin, 2011)

– Humectants ทำหน้าที่ดูดความชื้น โดยเมื่อสารอยู่บนผิว ตัวสารจะดึงน้ำจากชั้นหนังแท้ (Dermis) ขึ้นมาสู่ชั้นหนังกำพร้า (Epidermis) เป็นหลัก ส่วนรองจะเป็นน้ำที่ได้จากการดูดซับจากอากาศ (Levin, 2011)

–  Emollients  ทำหน้าที่เติมเต็มช่องระหว่างเซลล์ ให้คงความชุ่มชื้น และช่วยปรับความรู้สึกผิวให้นุ่มลื่น (Friedman, 2016)

ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ NMF ลดลง

  1. พันธุกรรม
  2. สภาพแวดล้อม 
  3. อายุ
  4. พฤติกรรมและการดำเนินชีวิต

แหล่งอ้างอิง 

 Sethi A, Kaur T, Malhotra SK, Gambhir ML. Moisturizers: the slippery road. Indian J Dermatol. 2016;61(3):279–287.

Harding CR. The stratum corneum: structure and function in health and disease. Dermatol Ther. 2004;17(Suppl 1):6–15.Saladin, Kenneth S. Anatomy & physiology : the unity of form and function 5th ed. (pp. 190-192).  McGraw-Hill Companies, New York.  2010.

Related Posts

Stay updated with everything people experience with skincare and beauty.

Benefits of Marula and Argan Seed Oil

MARULA SEED OIL ชื่อวิทยาศาสตร์: Sclerocarya birrea seed oil มารูล่า (Marula) พืชประจำท้องถิ่นในแถบแอฟริกาใต้ เป็นหนึ่งในพืชที่มีมูลค่าสูงที่สุด สรรพคุณมากมายทั้งในด้านโภชนาการ และยา แผนโบราณ เช่น อาการเจ็บหน้าอก อีกทั้งยังช่วยลดจุดด่างดำบนผิว (Alvaro et al., 2022) เมื่อปี 2011
Read More

ใบบัวบก สมุนไพรมากคุณประโยชน์

Centella asiatica ใบบัวบกพบมากในอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา มาเลเซีย มาดากัสการ์ แอฟริกาใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรปตะวันออก (Brinkhaus et al., 2000 ; James and Dubery., 2009)  ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดที่แยกได้จาก Centella asiatica คือ Pentacyclic triterpenoid
Read More

PRESERVATIVE อันตรายจริงหรือ?

สารกันเสีย หรือวัตถุกันเสีย (Preservative) มีความสำคัญต่อสูตรในเครื่องสำอางเป็นอย่างมาก มีบทบาทเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ อันก่อให้เกิดเชื้อรา และแบคทีเรียได้ในอนาคต เครื่องสำอางในตลาดที่มีคำโฆษณาว่าไม่ใส่สารกันเสีย เพื่อหวังให้ผู้บริโภคกลัวสารกันเสียและหลีกเลี่ยง (Preservative-Free, No Preservative) นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคยิ่งควรตระหนักถึงความเสี่ยงจากการไม่ใส่เครื่องสำอางเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลเสียที่ไม่ใส่สารกันเสีย อาจมีมากกว่าผลเสียอันเกิดจากความเสี่ยงต่อการแพ้หรือระคายเคืองต่อสารกันเสีย ทั้งด้านที่อาจก่อให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ หรือทำให้สารในเครื่องสำอางมีประสิทธิภาพลดลงParaben นับเป็นหนึ่งในสารกันเสียที่นิยมใช้ในเครื่องสำอางมาเป็นเวลานาน เนื่องจากมีราคาที่เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันพบว่าพาราเบนมีทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่
Read More

What Is Natural Moisturizing Factor (NMF)?

Natural Moisturizing Factor หรือ NMF เป็นสารที่อยู่ภายในเซลล์บนชั้นผิวของมนุษย์ พบอยู่ในชั้นหนังกำพร้า (Epidermis)  ภายในประกอบด้วย Amino acids, Pyrrolidone carboxylic acid , Urocanic acid, Lactic acid และ Urea ทำหน้าที่รักษาความชุ่มชื้นของผิว โดยดูดซับน้ำจากอากาศเข้าสู่ผิว และไขมันที่จะช่วยกันน้ำไม่ให้ระเหยอออกจากผิว
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *